Algemene voorwaarden (pret)echo en anticonceptie bureau, hierna te noemen Echo Eindhoven.

Op alle reserveringen en diensten van Echo Eindhoven zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan van onderstaande bepalingen.

Reserveringen

Reserveren voor een (pret)echo en/of anticonceptie consult afspraak kan via onze website www.echoeindhoven.com, telefonisch, per mail of Lichtstad verloskundigen. Uw reservering wordt door ons mondelijk of via de mail bevestigd.

Bepalingen

Pretecho:

Het doel van een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of als er vermoedens in die richting bestaan, zal de cliënt dit melden in haar eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de pretecho. Zowel Echo Eindhoven als de individuele uitvoerende echoscopisten kunnen op geen enkele wijze aangesproken worden of aansprakelijk gesteld worden voor al dan niet gebleken afwijkingen tijdens het onderzoek of na de geboorte van uw kind.

Mocht Echo Eindhoven, ondanks dat er niet gericht gekeken wordt naar afwijkingen, onverwacht een afwijkende bevinding of een verdenking daarop vaststellen, dan houdt deze zich het recht voor in het belang van moeder en/of kind, de begeleidend verloskundig zorgverlener hierover in te lichten. De echoscopiste zal dit met de cliënte bespreken. Client dient hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming te geven.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echo Eindhoven kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.

Medische echo

Echo Eindhoven is zeer begaan met de gezondheid van uw ongeboren kind. Garanties over gezondheid zijn door middel van echoscopie niet af te geven. Ook als het onderzoek een goede uitslag opleverd, bestaat er een kans dat uw kind toch een afwijking heeft. Echo Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose. De echoscopiste zal bij twijfel, via uw behandelaar, u doorverwijzen voor vervolgonderzoek.

Bij een eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echo Eindhoven kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht.

Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek zijn geen schadelijke effecten geconstateerd bij het gebruik van echoscopische apparatuur tijdens de zwangerschap. Echo Eindhoven neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

Betaling

Betaling kan gedaan worden in contanten, pin of ideal.

Annulering

In geval van een overmacht situatie bij Echo Eindhoven zal er zo spoedig mogelijk contact met de cliënt gezocht worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn. Annulering door de cliënt dient ten minste 24 uur voor het tijdstip van de echo afspraak en/of anticonceptie consult plaats te vinden. Indien cliënt zich niet tijdig afmeldt, te laat komt of niet op de afspraak verschijnt, is Echo Eindhoven genoodzaakt de kosten voor de echo en/of anticonceptie consult bij cliënt in rekening te brengen.

Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van onze clienten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die u verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van uw afspraak of het toesturen van gevraagde informatie. Uw gegevens zullen zonder uw mondelinge of schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Mocht dit het geval zijn, dan is Echo Eindhoven hiervoor niet aansprakelijk. In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Tevens kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Echo Eindhoven kan de informatie op elk gewenst moment wijzigen zonder dat zij hierover mededelingen hoeft te doen.

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo’s etc.) is eigendom van Echo Eindhoven of van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Echo Eindhoven worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Echo Eindhoven heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links. Het feit dat Echo Eindhoven links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Echo Eindhoven van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

Copyright Echo Eindhoven 2020.
Alle rechten voorbehouden.