Klachten

Echo Eindhoven is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

Heb je een klacht over de hulp die je krijgt of de manier waarop de verloskundige met je omgaat, praat er dan eerst met ons over. Lukt het niet om met elkaar in gesprek te komen of lost dat jouw probleem niet op, dan kun je je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

De KNOV-klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Behandelt jouw klacht onafhankelijk
  • Past hoor en wederhoor toe bij klager en beklaagde
  • Doet geen uitspraak over financiële zaken
  • Doet geen uitspraken met rechtsgevolg
  • Behandelt geen klachten die bij een andere instantie in behandeling zijn (geweest)

Na de uitspraak van de klachtencommissie kun je alsnog naar een rechterlijke instantie gaan, bijvoorbeeld het Medisch Tuchtcollege.

Richt je klacht aan:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

T.a.v. de Klachtencommissie

Rembrandtlaan 44

3723 BK Bilthoven

De klachtencommissie heeft ook een klachtenregelement dan je schriftelijk aan kunt vragen bij dit adres.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNOV.